سوالات متداول سنگ هاي ساختماني - صفحه اول

در اين صفحه از وب سايت مرجع سنگ به پرسشهاي شما در مورد سنگ پاسخ داده شده،

شما نيز ميتوانيد سوالات خود در اين زمينه را از طريق پست الکترونيک مرجع سنگ ساختماني ارسال نموده تا در اسرع وقت پاسخ داده شوند
من روی سنگ پله ها جرم گیر ریختم ولی جرم گیر سنگ روخراب کرده و ریزش کرده،ماده ای هست بزنم به سنگ تعمیر شود؟
بهترین راه این است که پله را تعویض کنید، ولی اگر امکان این کار نبود میتوانید از رزین اپکسی بی رنگ ( شیشه ای ) استفاده کنید تا یک پوشش محکم روی سنگ پله ایجاد شود. این ماده در فروشگاه های لوازم سنگبری قابل تهیه است.
آهن کشی نمای ساختمان را بوسیله پروفیل و نبشی و پیچ و مهره را شاسی کشی می گویند. این شاسی کشی محکم به اسکلت اصلی ساختمان متصل می شود.

زمانی که طرح نمای ساختمان کلاسیک یا به اصطلاح رومی باشد, نماهای برجسته, نماهای کامپوزیت, نماهای خشکه چینی( سنگ یا سرامیک را بدون دوغاب و با قاب و گیره نصب می کنند) نیاز به شاسی کشی نما است.

منظور از شاسی کشی نما چیست،چگونه انجام می شود و در چه مواقعی لازم به اجرای شاسی کشی قبل از نما می باشد؟
ابعاد استاندارد سنگ نما که در ایران برش زده می شود به صورت عرض 40 سانتیمتر و طول آزاد می باشد، که به صورت فله ای و فاقد بسته بندی یا پالت بندی فروخته می شود. البته لازم به ذکر است که ابعاد مورد نیاز سفارش مشتری را نیز به صورت سفارشی بعضی از کارخانه های سنگبری برش می زنند.
سنگ های با عرض 35،30،20،15 نیز  با قیمت کمتر فروخته می شوند.

برای نما قصد خرید سنگ دارم ابعاد رو کارخانه ها به چه صورتی برش زده و تحویل میدهند؟
سنگ هایی که جهت برش جدول سنگی استفاده می شوند دارای بافت متراکم، جذب آب کم و مقاومت خوبی در برابر شرایط ناملایم جوی دارند برای مثال سنگ کریستال لایبید، تراورتن تجره و شبه گرانیت لوشان با توجه به شرایط جوی و جنس خاک، که در سوال ذکر شده گزینه های مناسبی هستند.
با توجه به رطوبت و دمای بالای هوا(تا 60 درجه)، شوری شدید خاک و بالا بودن تراز آبهای زیرزمینی در خوزستان چه نوعی سنگی برای استفاده بعنوان جدول و کفپوش در فضای باز مناسب می باشد؟
با توجه به مدت زمان نسبتا زیادی که از طول عمر ساختمان گذشته است میتوانید اگر تکه پله ای را که شکسته شده نگه داشته اید با استفاده از چسب سنگ مرغوب آنرا چسبانده و سپس اقدام به پرداخت سطح آن نمایید. در غیر اینصورت تعویض سنگ پله اجتناب ناپذیر است.
چگونه میتوان پله سنگی 35 سال پیش آپارتمانی را تعمیر کرد. آیا ساب و چسب سنگ برای لبه های شکسته کمک میکند؟
مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختمانها متاسفانه امروزه مطابق با آیین نامه ها نبوده و از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار نیستند.

سنگ به عنوان یک جسو سخت  نمیتواند عایق صوتی مناسبی برای کف یا دیوار باشد.پشم سنگ، کنف، عایق های سربی، کاشی های سلولزی، اندودهای آکوستیکی و اسفنج پلی استایرن از موادی هستند که هم جاذب صدا و هم کاهش دهنده انرژی صوتی می باشند و بهترین راه براه ایجاد یک عایق صوتی مناسب استفاده از یکی از عایق های مذکور در زیر کار و سپس استفاده از پوشش سنگ و ...می باشد.
آیا سنگفرش کف داخلی ساختمان می تواند به عنوان عایق صوتی عمل کند؟چون پارکت وسرامیک متاسفانه پل صوتی هستند .
ضايعات سنگ هايي كه براي توليد سنگ هاي آنتيك به كار مي رود، بايســتي ســختي قابل قبول داشته باشند ســختي زياد نيز شــرايط برش و صيقل دادن ســنگ را مشــكل ساخته و هزينه تهيه سنگ آنتيك را بالا مي برد.
لذا ســختي بايد در حد قابل قبول باشــد در نتيجه تهيه ســنگ هاي آنتيكــي به دليل ســختي زيــاد گرانيت ها و كوارتزيت ها گران تمام مي شود.

۲- به طــور كلــي ضايعات ســنگي كه در برابر اســيدها مقاوم مي باشــند جهت توليد ســنگ هاي آنتيك مناسب نمي باشند از جمله گرانيت، سينيت، ديوزيت، كوارتزيت، آنزريــت، تراكيــت، بازاكت، دياباز و ماســه ســنگ ولي ســنگ هاي ذكر شده جهت توليد سنگ فرش، كف پوش، ديوار داخلي يا خارجي مناسب مي باشند.
چرا از سنگ های گرانیت برای تهیه سنگ های آنتیک استفاده نمی شود؟
مواد خام اصلي كه در تركيب سنگ مصنوعي به کارمی روند عبارتند از:
آگرگات هــا، منيرال هــاي پركننــده، چســباننده ها، رنگ دانه هــا،افزودني ها
تمامی مراحل ترکیب مواد فوق بوسیله ماشینالات مخصوص صورت گرفته و اجزای ترکیبات با توجه به خواص فیزیکی مورد نیاز جهت مصارف گوناگون تعیین میشوند و در نهایت جهت ساخت بلوک های سنگی جهت فراوری ، ماشین های تركيب كننده بلوك  به منظور فشــرده كردن و فشار و لرزش تحت شرايط خلاء بکار گرفته می شود که موجب عدم نفوذ هوا در بافت سنگ شده، در نتیجه بافت همگن و  متراکم تری ایجاد می شود.

آگرگات ها:
مواد سنگي هستند كه با عوامل چسبنده مخلوط شده و مخلوطي را مي سازند كه كاملا فشرده مي شود. آگرگات ها ممكن است آهكي باشند مانند مرمريت، دولوميت و ديگر ســنگ هاي آهكي يا ســيليكاته باشند مانند گرانيت، پرفيري، كوارتز، بازالت، ماســه هاي سيليكاتي، كوارتزيت و غيره

مینرال های پر کننده:
سنگهاي طبيعي دانه بندي شده به همراه رزينها ي پايه آب ياهمان آکريليک.

وقتــي مينرال هــاي پركننــده با رزين مخلوط شــوند، چســب هاي "پايه رزيني" را شــكل مي دهد. آنها حاوي مواد معدني و ســنگي كاملا خرد شــده با جنس هاي متفاوت هســتند. به طور طبيعي، كربنات هاي كلســيم براي ســنگ هاي تركيبي مورد اســتفاده قرار مي گيرند كه از آگرگات هاي آهكي كه در ابعاد ســيليكا مي باشند در تركيب خود به كارگرفته و به وســيله آگرگات هاي سيليكاتي شكل مي گيرند. مينرال هاي پركننــده مانند آگرگات ها به طور وســيعي در تركيب مــواد خام به كارمي روند.

چسباننده ها:
داراي تركيبات ساختاري رزيني هستند كه همراه با پركننده ها براي چســباندن دانه ها به كار مي روند و پس از ســخت شــدن، پركننده ها و آگرگات ها را كاملا به هم فيكس مي نمايند و ســنگي فشرده و مقاوم را به وجود مي آورند

رنگ دانه ها:
مخلــوط مي تواند رنگ هــاي گوناگونــي به وســيله اضافه كردن بعضــي رنگ دانه هــا داشــته باشــد. رنگ دانه هــا نقــش رهبري و هدايت كنندگــي در پروســه ســاخت را دارند، در واقــع به همراه رنــگ طبيعي و انــدازه آگرگات ها ،آنها رنگ هــاي جذاب و زيبايي را به وجــود مي آورند و رايج تريــن رنگ دانه هاي مورد اســتفاده اكســيدهاي فلزي پودر شده مي باشــند كه مي توان به سادگي آنها را تاميــن نمود و به عنوان رنگ هــاي صنعتي در بازار وجود دارند.به دليل ســاختار شــيميايي ثابت اين رنگ دانه ها اين اكســيدهاي فلــزي بــه مــرور زمــان تغييــر رنــگ نمي دهنــد .مقدار كمي از اكسيدها معمولا بين ۳ تا ۵ كيلوگرم در هر مترمكعب براي رنگ كردن مخلوط سنگ مصنوعي به كار مي رود

درتكنولوژي ســنگ هاي مصنوعي به منظور توليد بلوك ها اين اجازه داده مي شــود تا هم از چســب هاي ارگانيك -و رزينهاي ســاختاري- و هم از چسباننده هاي غيرارگانيك -ســيمان پرتلند- بدون هيچ تغييري در پلان توليد اســتفاده شود. البته هر چسباننده ويژگي هاي خاص خود را به محصول خواهد داد.

از خصوصيات ســنگ های مصنوعی مي توان به تك لايه بودن آنها اشــاره كرد كه در محيط خلاء فشرده و ويبره مي شــوند و تركيب آنها شامل درصد بالايي از دانه هاي به هم پيوســته از تركيب آگرگات هاي ســنگ طبيعي است مانند مرمر،گرانيــت، كوارتز، پروفيري، ديوريت كه با ســيمان پرتلند ۵۲/۵ كلاس۱ به هم مي چسبند. ميزان آب ـ سيمان درحدود ۵ -30 است.  و رنگ آنها چه در برابر نور طبيعي و چه در مقابل نور ماوراء بنفش تغيير نكرده و مات نمي شود.
1. آیا در ترکیبات سنگ مصنوعی ازآب استفاده میشود اگر آب هست. چطوری با رزین ترکیب میشود؟
2. ایا تولید سنگهای مصنوعی و نمای بیرونی و داخلی حتما درخلع باید انجام بشود یا در محیط سوله هم میشود انجام داد؟

Stone | سنگ
سنگ ساختمان | Building Stone
تماس با مرجع تخصصی سنگ ساختمان
پیام از طرف مرجع سنگ
مرجع تخصصي سنگ ساختمان
ويژه طراحان، معماران، سازندگان، انبوه سازان و پيمانکاران
سوالات متداول سنگ ساختمانی
فروشگاه مرجع سنگ
چرا مرجع سنگ؟
قوانین و مقررات صنعت سنگ
سایت های مرتبط سنگ
مقالات صنعت سنگ
سايتهاي مرتبط
قوانين و مقررات
فروشگاه مرجع سنگ
سوالات متداول
درباره ما
مقالات
خدمات
خدمات مرجع سنگ
تماس با مرجع سنگ
دفتر مرکزي :
تهران - خيابان ولنجک - کوچه بيستم
گالري سنگ (تهران)
تلفن جهت هماهنگي بازديد از سنگها
26130635(21)98+
معادن
معدن سنگ مرمر اصفهان
معدن سنگ تراورتن يزد
کارخانجات
کارخانه شماره 1 : تهران - ملارد
کارخانه شماره 2 : البرز - شهرک صنعتي هشتگرد
محبوبترين مطالب
پرفروشترين سنگها
مرمريت ايتاليايي (کروم)
شبکه هاي اجتماغي
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به
مرجع تخصصي سنگ ايران ميباشد
هرگونه کپي برداري از مطالب پيگرد قانوني دارد