دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنايع معدني و فلزي

پيشگفتار

متقاضيان سرمايه گذاري در فعاليتهايي كه جز وظايف وزارت صنايع و صنايع و معادن ميباشند (صنايع كانه آرائي .فرآوري مواد معدني و صنايع فلزي ) ميتوانند جهت اخذ مجوزهاي مربوطه به وزارت صنايع و معادن مراجعه نمايند.


در اين راستا وزارت صنايع و معادن وظايف برنامه ريزي هماهنگي توسعه نوسازي ايجاد بهره برداري حمايت و هدايت فعاليتهاي فوق الذكر را به شرح زير بعهده دارد:
الف-توليد محصولات مواد معدني كانه آرائي و صنايع فرآوري و فلزي
1- توليد فلزات آهني و آلياژهاي آنها و شكل دهي اين فلزات و پودرهاي مربوطه
2- صنايع فلزي غيرآهني شامل توليد كنسانتره عمليات ذوب ريخته گري پالايش و توليد شمش با ابعاد مختلف و آلياژها و پودرهاي مربوطه با مشخصات فيزيكي-شيميايي استاندارد.
3- صنايع توليد انواع فروآلياژها از قبيل فروسيليس فرومنگنز فروكروم فرونيكل و غيره....)

4- توليد و فرآوري مصالح ساختماني (پودرسنگ، سنگ نمره، گچ، پوكه معدني انواع بالاست و غيره) بر اساس وظايف تعيين شده.

5- صنايع توليد انواع پودرهاي معدني در اندازه هاي گوناگون از جمله ميكرونيزه و سوپرميكرونيزه و مواد معدني صنعتي.
6- صنايع توليد انواع مواد معدني پالايش شده شامل شستشو و تغليظ سيليس، فلدسپات، تالك، كوئولن و ..... بروشهاي مختلف.
7- صنايع توليد انواع مواد و فرآورده هاي نسوز شامل آجرهاي نسوز منيزيتي، بوته نسوز گرافيتي، كربن منيزيتي، منيزيت كروميتي، كروم منيزيتي، زيركني، سيليسي، دولوميتي، شاموتي و .... و همچنين انواع مواد ويژه نسوز (جرم، ملات، مواد افزودني، پاشيدني بصورت شكل دار و بي شكل).

8- صنايع فرآوري انواع سنگهاي تزئيني شامل برش خورده صيقل يافته در ابعاد مختلف (تايل اسلب و ...)
9- صنايع تراش و صيقل سنگهاي نرم و سخت جهت ساخت مصنوعات سنگي از قبيل مجسمه ، ستون، گلدان، سنگ لوح و ...)

10- صنايع فرآوري (تراش ، صيقل) انواع سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي.
11- صنايع شيميايي معدني
12- صنايع فرآوري نمك (سنگي و چشمه اي و غيره)صنعتي و يد دار با رعايت استاندارد وزارت بهداشت.
13- استحصال انواع املاح معدني از آبها و شورابه ها و منابع ديگر (نمك ، منيزيت ، پتاس و ساير املاح معدني)
14- توليد شن و ماسه كوهي
15- علاوه بر فعاليتهاي فوق الذكر هركونه فعاليتهاي صنعتي ديگر و وابسته به مواد معدني كه در چارچوب ضوابط اين دستورالعمل قرار مي گيرد.

ب- ضوابط صدور جواز تاسيس:
جواز تاسيس مجوزي است كه به موجب آن به دارنده جواز اجازه داده ميشود در چارچوب طرح مورد تصويب وزات صنايع و معادن نسبت به احداث واحد توليدي مورد نظر اقدام نمايد.
جهت اخذ جواز تاسيس متقاضي بايستي مراحل زير را به ترتيب طي نمايد:
1- مراجعه به اداره كل صنايع و معادن استان مربوطه و يا معاونت برنامه ريزي توسعه و نوسازي وزارت صنايع و معادن و ارائه درخواست صدور جواز تاسيس با ذكر نوع توليد ظرفيت و محل احداث.
2- ارسال درخواست متقاضي به معاونت برنامه ريزي،توسعه و نوسازي توسط اداره كل (در صورت ارائه درخواست به اداره كل)
3- بررسي درخواست توسط كارشناسان معاونت توسعه و نوسازي در ظرف يك هفته كاري
4- اظهار نظر حوزه معاونت ياد شده به متقاضي .درصورتي كه با درخواست ارائه شده اعلام نظر موافق گرديد،متقاضي در موظف است در ظرف مدت 3 ماه طرح توجيه فني و اقتصادي خود رت تهيه و تسليم نمايد.
تبصره 1- فرمهاي راهنما (فرم 1) جهت راهنمايي و تهيه طرح در ادارات كل در دسترس متقاضي ميباشند.
تيصره 2- براي پروژه هاي معدني مانند پودرهاي سنگ صدف نمك ،صنعتي،معمولي و برخي مواد ديگر كه نياز به سرمايه گذاري بالايي ندارد تكميل و ارائه فرم مذكور براي صدور جواز تاسيس كافي است.
تبصره 3- متقاضي ميتواند طرح توجيه فني و اقتصادي خود را همراه با درخواست تواما ارائه نمايد.
تبصره 4- ضوابط بهداشت محيط كار و تجهيزات احتمالي لازم در طرح منظور گردد.
تبصره 5- محدوديتهاي احداث منطقه اي (شعاع 120 كيلومتري تهران و 50 كيلومتري اصفهان و ...) در ارائه طرح رعايت گردد.
5- بررسي طرح ارسالي و محاسبه و اعلام هزينه صدور جواز تاسيس به متقاضي در ظرف يك هفته كاري ( در صورت تاييد طرح)
6- صدور جواز تاسيس (فرم 2) توسط معاونت برنامه ريزي،توسعه و نوسازي و تحويل آن به متقاضي پس از دريافت فيش هزينه واريزي.
تبصره:ميزان حقوق دولتي جهت صدور جواز تاسيس بر مبناي نيم در هزار سرمايه گذاري ثابت مندرج در جواز تاسيس حداكثر تا سقف يك ميليون ريال بوده كه توسط كارشناس مربوطه محاسيه و جهت واريز به دارنده جواز تاسيس اعلام مي گردد.
پ-تمديد جواز تاسيس:
1- مدت اعتبار جواز تاسيس يكسال از زمان صدور جواز تاسيس خواهد بود و متقاضي ملزم است ظرف مدت تعيين شده نسبت به خريد زمين ،آب ،حق انشعاب برق،قرارداد ساخت يا خريد ماشين آلات و نيز تشكيل شركت و غيره اقدام نمايد.
2- كارشناس حوزه بررسي كننده موظف است هر سه ماه يك بار ضمن بازديد از طرح پيشرفت فيزيكي آن را گزارش نمايد.
3- چنانچه متقاضي بنا به علل موجه موفق به اقدام موارد مندرج در ظهر جواز تاسيس (خريد و ساخت و غيره...) در مدت تعيين شده نگرديد با ارائه درخواست كتبي از سوي متقاضي جواز تاسيس صادره حداكثر تا 2 بار و هر بار به مدت 6 ماه الي 1 سال از سوي مرجع صادر كننده قابل تمديد خواهد بود.
4- تمديد مجدد جواز تاسيس منوط به پيشرفت كار مناسب نسبت به تمديد قبلي خواهد بود .
تبصره 1- بر اساس مصوبه هيات دولت در هر دوره از تمديد جواز تاسيس مبلغ ده هزار ريال بابت حقوق دولتي توسط متقاضي به حساب خزانه دولت واريز ميگردد.
تبصره 2- تغيير محل واحد مربوطه در صورت تطبيق با ساير ضوابط منوط به موافقت مرجع صادر كننده ميباشد.
5-پذيرش هرگونه تغيير در نام دارنده جواز تاسيس و پورانه بهره برداري منوط به تاييد مرجع صادر كننده خواهد بود و انجام تغيير نام مستلزم رعايت مسائل حقوقي و اداري مربوطه ميباشد.
6- هرگونه تغيير در ظرفيت طرح و نوع توليد نياز به ارائه طرح اصلاحي و يا توسعه اي از سوي متقاضي جهت بررسي و تاييد ميباشد.

ت- ضوابط صدور پروانه بهره برداري
پروانه بهره برداري به صنايع فرآوري مواد معدني فلزي و غير فلزي كه از وزارت صنايع و معادن جواز تاسيس دريافت داشته اند و نسبت به احداث راه اندازي آزمايشي اقدام نموده اند و يا واحدهايي كه پرونده آنها طبق توافق في مابين اين وزارت و وزارت صنايع به وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد بشرح مراحل زير صادر ميگردد:
1- ارائه درخواست كتبي دارنده جواز تاسيس به وزارت صنايع و معادن
2- دريافت تكميل و ارائه فرم سئوالات مربوط به صدور پروانه بهره برداري ( فرم شماره 3) از سوي متقاضي
3- بازديد كارشناس بررسي كننده از عمليات اجرائي انجام شده از پروژه و تطبيق آن با طرح اوليه و آئين نامه هاي مربوط گزارش از وضعيت پيشرفت طرح.
4- كارشناس بررسي كننده پس از بررسي و بازديد از طرح بر اساس هزينه هاي انجام شده (قيمت تمام شده طرح به نرخ روز) نسبت به تهيه پيش نويس فرم پروانه بهره برداري (فرم 4) اقدام و جهت تاييد و امضا به معاونت مربوطه ارسال مينمايد.
5- پس ار تصويب و امضا پروانه بهره برداري توسط مقام مسئول،فرم پروانه بهره برداري (فرم شماره 4) تايپ و به تعداد 6 نسخه اكثير و پس از ثبت در دفتر يا دبيرخانه نسخه اصل آن پس از دريافت حقوق دولتي ( بر اساس ميزان سرمايه ثابت طبق جدول پيوست حداكثر تا مبلغ 150 هزار ريال) به متقاضي تحويل و مابقي نسخ نيز همانند جواز تاسيس به مراجع ذيربط ارسال مي گردد.
6- اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل شماره 2934/600 مورخه 2/5/75 ميباشد كه در اين صورت لزوم براي اطلاع از گردش كار در اختيار متقاضي قرار خواهد گرفت.

مرجع سنگ ایران
Stone | سنگ
سنگ ساختمان | Building Stone
تماس با مرجع تخصصی سنگ ساختمان
پیام از طرف مرجع سنگ
مرجع تخصصي سنگ ساختمان
ويژه طراحان، معماران، سازندگان، انبوه سازان و پيمانکاران
سوالات متداول سنگ ساختمانی
فروشگاه مرجع سنگ
چرا مرجع سنگ؟
قوانین و مقررات صنعت سنگ
سایت های مرتبط سنگ
مقالات صنعت سنگ
سايتهاي مرتبط
قوانين و مقررات
فروشگاه مرجع سنگ
سوالات متداول
درباره ما
مقالات
خدمات
خدمات مرجع سنگ
تماس با مرجع سنگ
دفتر مرکزي :
تهران - خيابان ولنجک - کوچه بيستم
گالري سنگ (تهران)
تلفن جهت هماهنگي بازديد از سنگها
26130635(21)98+
معادن
معدن سنگ مرمر اصفهان
معدن سنگ تراورتن يزد
کارخانجات
کارخانه شماره 1 : تهران - ملارد
کارخانه شماره 2 : البرز - شهرک صنعتي هشتگرد
محبوبترين مطالب
پرفروشترين سنگها
مرمريت ايتاليايي (کروم)
شبکه هاي اجتماغي
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به
مرجع تخصصي سنگ ايران ميباشد
هرگونه کپي برداري از مطالب پيگرد قانوني دارد