دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنايع معدني و فلزي

انجمن سنگ ايران داراي سه نوع عضو اصلي، وابسته و افتخاري مي باشد. افراد مشروحة ذيل مي توانند به عنوان عضو اصلي انجمن پذيرفته شوند.

اشخاص حقوقي :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهره بردار يا پيمانكار معادن سنگ هاي ساختماني با دارا بودن پروانه اكتشاف، پروانه بهره برداري يا قراردادهاي استخراج (پيمانكاري) معتبر. ـ كليه صاحبان كارخانجات سنگبري اعم از حقيقي و حقوقي داراي مجوز تأسيس يا پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط. ـ كليه صادركنندگان سنگهاي تزئيني يا ماشين آلات و ابزار معدني و سنگبري داراي كارت بازرگاني معتبر با ارائه مداركي دال بر اثبات فعاليت هاي مربوطه (جوازگمركي، بارنامه و… ) ـ كليه واردكنندگان ماشين آلات، ابزار و ساينده ها مرتبط با سنگبري يا كوهبري داراي كارت بازرگاني معتبر با ارائه مداركي دال بر اثبات فعاليت هاي مربوطه (جوازگمركي، بارنامه و … ) ـ كليه صنعتگران اعم از حقيقي يا حقوقي توليدكننده ماشين آلات سنگبري و كوهبري، ابزار الماسه و ساينده ها، با مجوزهاي رسمي از مراجع ذيربط يا گواهي هاي كسب معتبر. ـ كليه توليدكنندگان حقيقي يا حقوقي كه توليداتشان منحصراً در خدمت به صنعت سنگ كشور مي باشد با دارا بودن مجوزهاي رسمي از مراجع ذيربط. عضويت اعضاء اصلي سالانه مبلغ 10.000.000 ريال مي باشد.
اعضاء‌وابسته :
1ـ‌افراد حقيقي يا حقوقي كه مي توانند بعنوان اعضاء‌ وابسته انجمن سنگ ايران پذيرفته شوند‌:
الف ـ دانشجويان رشته هاي زمين شناسي، معدن، عمران، معماري، صنايع و گرايش هاي مختلف مديريت.
ب ـ‌افراد متخصص،‌كارشناس و محقق در كليه موارد فوق الذكر.
ج ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي كه فعاليت آنها به نوعي در جهت اهداف و برنامه هاي انجمن حتي بصورت مقطعي مفيد و مثمرثمر باشد.
2ـ مدارك مورد نياز جهت عضويت اعضاء وابسته : الف ـ‌درخواست كتبي متقاضي. ب ـ‌مدارك مستند جهت تعيين وضعيت تحصيلي يا اشتغال متقاضي د ـ تكميل فرم با رعايت ساير شرايط عمومي.
3ـ در خصوص ميزان مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه بترتيب زير اقدام خواهد شد : الف ـ دانشجـويان ذكـر شده در بند الف ماده 1 اين آئين نامه بدون پرداخت وروديه و با حق عضويت ساليانه 250.000 ريال. ب ـ متخصصين و كارشناسان ذكر شده در بند ب ماده 1 اين آئين نامه بدون پرداخت وروديه و با حق عضويت ساليانه 500.000 ريال. ج ـ جهت اشخاص (ايراني) ذكر شده در بند ج ماده 1 اين آئين نامه مبلغ وروديه 500.000 ريال و حق عضويت ساليانه 500.000 ريال. د ـ جهت اشخاص (غير ايراني) مشمول بند ج ماده 1 آئين نامه مبلغ وروديه معادل يكصد دلار و حق عضويت ساليانه معادل يكصد دلار.
تبصره‌: آندسته از دانشجويان رشته هاي معدن و زمين شناسي كه پايان نامه خود را به انجمن سنگ ايران ارائه نمايند به نحوي كه تحت اختيار و مورد استفاده انجمن و ساير اعضاء‌قرار گيرد از پرداخت حق عضويت سال اول معاف خواهند بود و در صورت تأييد هيئت مديره مبلغي نيز بابت هزينه هاي صحافي و چاپ پايان نامه توسط انجمن تأمين و پرداخت مي گردد. لازم به توضيح است كه تعيين و تأييد پايان نامه هايي كه مشمول اين تبصره مي شوند توسط هيئت مديره انجمن انجام خواهد شد.
اعضاء افتخاري :‌
هيئت مديره مي تواند از بين اساتيد دانشگاه ها، محققان و مقامات عاليرتبه كه در اعتلاي صنعت سنگ ايران سهيم بوده اند، افرادي را به عنوان عضو افتخاري انجمن انتخاب نمايد.

اهداف انجمن سنگ ايران

طبق اساسنامه اهداف و وظايف انجمن بشرح ذيل مي باشد : ـ ارتقاء سطح علمي و فن آوري توليد سنگ هاي تزئيني ـ افزايش بهره وري درمعادن و كارخانجات فرآوري سنگ هاي تزئيني ـ بازاريابي و ايجاد زمينه هاي لازم جهت حضور و بدست آوردن سهم بيشتر در بازارهاي جهاني سنگ تزئيني ـ برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي داخلي و خارجي ـ ايجاد ارتباط علمي و تخصصي با انجمن ها و مجامع بين المللي ـ انتشار كتاب و نشريات علمي و تخصصي و گزارشات و خبرنامه هاي اداري ـ تسهيل و گردش اطلاعات و تجربيات بين اعضاء و ساير تشكل ها ( انجمن ها ، كانون ها و .... ) ـ ايجاد بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز صنعت سنگ تزئيني ـ برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي ـ ايجاد مركز تحقيقاتي ،آزمايشگاهي و آموزشي و نمايشگاهي مرتبط با سنگ تزئيني ـ همكاري و هماهنگي در تدوين و توسعه استانداردهاي ملي وجهاني مرتبط با سنگ تزئيني ـ همكاري با دولت در تهيه و تدوين لوايح، قوانين و مقررات مرتبط با صنعت سنگ تزئيني ـ همكاري هاي تكنولوژيك با ماشين سازان و ساير صنايع وابسته به صنعت سنگ تزئيني در جهت تحقق خودكفائي همزمان با ارتقاء سطح كيفيت ـ برگزاري مسابقات علمي و تخصصي در زمينه هاي مختلف استخراج، فرآوري، طراحي ، معماري معماري و هنرهاي تجسمي


اثرات و نتایج حاصله از تأسیس انجمن سنگ ایران


همانطوریکه توضیح داده شد، عدم وجود تفکر کار گروهی و به عبارتی فرهنگ جامع تشکل گرایی یکی از مسائل و مشکلات اساسی در اکثر صنایع و منجمله صنعت سنگ کشورمان محسوب می گردد. بنابراین انجمن سنگ ایران از ابتدا تأسیس بخشی از فعالیت و توان خود را صرف ایجاد بستری مناسب برای ترویج فرهنگ مذکور و توجیه و تشویق کلیه دست اندرکاران در صنعت سنگ برای حضور و مشارکت فعال در تشکل ها نمود. که در این رابطه با توجه به نوین بودن اینگونه برنامه ها و نحوه نگرش هاش سنتی، انجمن حداکثر سعی و تلاش خود را بعمل آورده است، که افزایش تعداد اعضاء بیانگر موفقیت نسبی انجمن می باشد. و در مجموع عضویت و حضور هرچه بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت سنگ کشورمان در این انجمن که در واقع اولین و تنها تشکل فراگیر در این صنعت می باشد از موارد بسیار مهم و حائز اهمیت خاص است. زیرا در صورت گستردگی و تعدد اعضاء می توان انجمن را به عنوان نماینده طیف عمده ای از صاحبان این صنعت تلقی نمود که قطعاً در این حالت پیشرفت انجمن در جهت تحقق اهداف و برنامه ها خود که در واقع همان حصول منافع برای صنعت سنگ و ارتقاء جایگاه آن در کشور می باشد با صلابت و توانمندی بیشتری میسر خواهد شد. در هر حال علیرغم تمامی کمبودها و مشکلات موجود، انجمن سنگ ایران همراه و همگام با سایر تشکل های فعال در استان ها در طول زمان فعالیت خود با انعکاس تمامی مسائل، نظرات، پیشنهادات و راه کارهای اصولی در راستای رفع مشکلات و پیشرفت صنعت سنگ همکاری بسیار مفیدی را با وزارت صنایع و معادن و سایر سازمان های ذیربط داشته است و حضور نمایندگان این انجمن در جلسات کار ـ گروه سنگ های ساختمانی بدون وقفه و بطور منظم موجب طرح بسیاری از مشکلات موجود در صنعت سنگ و آشنایی کامل مسئولین محترم گردیده و این روند کماکان ادامه دارد. فعالیت های چشمگیر و مستمر انجمن از سال 1382 در جهت حذف سنگ های تزئینی و ساختمانی از فهرست کالاهای مشمول عوارض پرداخت 3% فروش از مواردی است که بطور قطع و یقین اکثر دست اندرکاران صنعت سنگ و خصوصا دارندگان کارخانجات فرآوری سنگ های تزئینی در آن مطلع می باشند زیرا این فعالیت های گسترده و بی وقفه همراه با مساعدت و همیاری سایر تشکل های استان ها موجب گردید که امکان حذف سنگ های تزئینی از فهرست فوق الذکر در سال های 1383 و 1386 عملی شده و تحقق یابد و این خود اقدامی بسیار اساسی برای تقویت، مساعدت و ممانعت از انواع مشکلات در امر فرآوری سنگ های تزئینی بود. با توجه به اینکه هدف ما در این بخش بحث و طرح تمامی فعالیت های چندین ساله انجمن نمی باشد، صرفاً جلب توجه خوانندگان به این نکته اساسی مورد نظر است که وجود تشکلی مانند انجمن سنگ ایران در صورت همراهی و مشارکت فعال کلیه دست اندرکاران صنعت سنگ می تواند منشاء خدمات و اثرات بسیار مفید و سازنده در این صنعت و در نهایت ارتقاء جایگاه صنایع سنگ کشورمان در صحنه های عمده بین المللی گردد.


مدارك لازم جهت عضويت در انجمن


تكميل فرم درخواست عضويت انجمن سنگ ايران • چهارقطعه عكس رنگي 4×3 داوطلب عضويت يا مدير عامل شخص حقوقي • فتوكپي شناسنامه • فتوكپي كارت بازرگاني براي بازرگانان • فتوكپي مجوز صنعتي معدن / كارخانه • فتوكپي روزنامه رسمي تأسيس شركت همراه با آگهي آخرين تغييرات پرداخت وروديه و حق عضويت وروديه و حق عضويت در حساب هاي بانكي به نام انجمن سنگ ايران قابل پرداخت مي باشد.

مرجع سنگ ایران
Stone | سنگ
سنگ ساختمان | Building Stone
تماس با مرجع تخصصی سنگ ساختمان
پیام از طرف مرجع سنگ
مرجع تخصصي سنگ ساختمان
ويژه طراحان، معماران، سازندگان، انبوه سازان و پيمانکاران
سوالات متداول سنگ ساختمانی
فروشگاه مرجع سنگ
چرا مرجع سنگ؟
قوانین و مقررات صنعت سنگ
سایت های مرتبط سنگ
مقالات صنعت سنگ
سايتهاي مرتبط
قوانين و مقررات
فروشگاه مرجع سنگ
سوالات متداول
درباره ما
مقالات
خدمات
خدمات مرجع سنگ
تماس با مرجع سنگ
دفتر مرکزي :
تهران - خيابان ولنجک - کوچه بيستم
گالري سنگ (تهران)
تلفن جهت هماهنگي بازديد از سنگها
26130635(21)98+
معادن
معدن سنگ مرمر اصفهان
معدن سنگ تراورتن يزد
کارخانجات
کارخانه شماره 1 : تهران - ملارد
کارخانه شماره 2 : البرز - شهرک صنعتي هشتگرد
محبوبترين مطالب
پرفروشترين سنگها
مرمريت ايتاليايي (کروم)
شبکه هاي اجتماغي
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به
مرجع تخصصي سنگ ايران ميباشد
هرگونه کپي برداري از مطالب پيگرد قانوني دارد